جهان از چشم انداز ابدیت

عشق عقلانی به خدا

این عشق از نوع عواطف انفعالی نیست ؛ چون ناشی از علم

کامل و متوجه علت اصلی و حقیقی همه امور است .

شناخت خدا و عشق به او مایه آزادی و سعادت و مقدمه فضایل

است و تنها عاملی است که انسانها را به یکدیگر می پیوندد .

بقای روح به این علت است که روح حقیقت انسان است و

حقایق موجودات همه در علم خدا هستند و علم خدا ابدی

است ؛ پس ارواح هم در علم خدا ابدی هستند . به عبارت دیگر

، همه ارواح اجزاء خدا هستند و خدا ابدی است ؛ پس ارواح

هم ابدی هستند .

با نابودی جسم ، قسمتی از روح انسان باقی و جاودان می

ماند . این قسمت ابدی ، همان قسمتی است که چیزها را از

چشم انداز ابدیت درک می کند و هرچه کوشش برای این گونه

درک چیزها بیشتر باشد ،قدرت عقل افزایش یافته و جنبه باقی

روح بیشتر می شود . در نتیجه بیشتر در ذات خدا شریک می

شود .

از این رو عشق عقلانی به خدا مایه زندگی ابدی و پانهادن به

قلمروی شادمانی است . هدف نهایی انسان خردمند و بالاترین

سعادت او ، دیدن جهان به آن گونه است که خدا آن را « از

چشم انداز ابدیت » می بیند .

/ 1 نظر / 27 بازدید
فردین

عالی بود