خدایا!

این روزا درس خوندن چقدر سخت شده!!!!!!!!!!!

حوصله زیادی میخواد و پشتکار قوی

مخصوصا اگه............شده باشی!که دیگه نور علی نوره!!!!!!!!!

خدا یا!

توانم بده و بر همتم بیفزا !

/ 2 نظر / 10 بازدید

خدا قوت برادر!! خواستن توانستن است ! به امید موفقیت و پیروزی و بهروزی و خوشبختی و خوشحالی همه!

باران

............؟ حالا ای یعنی چه؟