زندانی

 

نگاه عجیبی داشت ار پشت شیشه حالتی شبیه اینکه از من انتظاری داشت اما نمیگفت فقط میپرسید که بیرون چه خبر است ومن میگفتم سلامتی وباز هم میپرسید!

در چشمانش اوج غم را میشد دید یا نوعی بی تفاوتی ناشی از نا امیدی

دلم برایش سوخت !

قبل از رفتن فکر میکردم حرفهای زیادی با هم داشته باشیم اما نتوانستم بغضم گرفت اما سعی کردم نفهمد سوالاتم را مختصر و ناقص جواب میداد .                                                                                           ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید