به یاد داشته باش

 
به یاد داشته باش

 

مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش...

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند

ولی مهربان باش...

اگر شریف و  درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و

درستکار باش...

نیکی های امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش...

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد.

و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند

است نه میان تو و مردم...


***کوروش کبیر***

/ 0 نظر / 12 بازدید